Bài của một học viên ở Nhật Bản

[MINH HUỆ 10-07-2010] Ngày 04-07-2010, các học viên Pháp Luân Công ở Osaka, Nhật Bản đã tổ chức một Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện. Mười hai học viên đã chia sẻ kinh nghiệm tu luyện cá nhân của họ, việc tham gia vào các dự án chứng thực Pháp, giải thích sự thật về Pháp Luân Công và tổ chức các buổi biểu diễn Nghệ thuật Thần Vận.

Bà Ai chia sẻ kinh nghiệm của mình trong việc điều phối quảng cáo Biểu diễn Nghệ thuật Thần Vận vào đầu năm nay. Sau khi thu thập kinh nghiệm từ những năm trước, bà đã yêu cầu nhiều học viên hơn tham gia vào việc quảng cáo và quan tâm đến những ý kiến của người khác. Vì thế nhiều học viên hơn đã trở thành những người tham gia tích cực. Khi những nhóm khác cần sự giúp đỡ hơn, bà đã tích cực hợp tác với toàn bộ dự án. Bà chia sẻ:” Mặc dù tôi rất bận trong việc kiểm tra bản đồ, thực hiện các cuộc gọi, và quan sát môi trường địa phương, tôi không còn có những trải nghiệm đau đớn như trước nữa. Tôi đã khoan dung hơn và trở nên chín chắn. Tôi nghĩ miễn là chúng ta giữ chính niệm và chính hành, chúng ta có thể làm tốt công việc Đại Pháp”.

Bà Lưu đã dừng tập Pháp Luân Công sau năm 1999 vì chấp trước sợ hãi. Hai năm sau, bà đã bắt đầu tập trở lại. Bà xúc động nói:” Mặc dù tôi có nhiều chấp trước, tôi biết tầm quan trọng của tu luyện. Tôi sẽ không bao giờ dừng tập Pháp Luân Công nữa.” Bà sống với chồng người Nhật Bản, cùng bố mẹ chồng. Gia đình công giáo lúc đầu không hiểu về việc tu luyện của bà. Bà Lưu đã làm theo Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày của mình và giải thích sự thật về Pháp Luân Công cho họ. Bà cũng đã giới thiệu Thời Báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Nhật cho họ. Họ đã cảm kích với những thay đổi về sức khỏe của bà và trở nên ủng hộ bà tu luyện. Giờ chồng bà cũng đã tham gia tập. Bố mẹ chồng bà đã giúp bà phân phát tờ rơi về biểu diễn Thần Vận và đã bán hơn 10 vé cho những người mà họ biết.

Một học viên mới đã rất cảm động với những chia sẻ kinh nghiệm. Anh nói với người vợ học viên của mình: “Từ bây giờ anh sẽ ủng hộ em tham gia tất cả các sự kiện liên quan đến Pháp Luân Công.

Sau Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm, một số học viên nói rằng Pháp hội đã phá bỏ khoảng cách giữa các học viên. Họ sẽ trân quý môi trường tu luyện và tiến bước tinh tấn.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/7/10/226780.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2010/7/11/118500.html

Đăng ngày 15-07-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share