Bài của Trịnh Tình Duy ở Viên

[MINH HUỆ 29-09-2010]Pháp hội Tâm đắc thể hội Pháp Luân Đại Pháp Áo lần thứ tám đã được tổ chức vào ngày 26 tháng 9 năm 2010 tại Trường Âm nhạc Yamaha ở Viên. Hơn một chục học viên đã chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của họ. Những người tham dự cho rằng hội nghị đã khai thông cho họ và giúp họ tìm ra những thiếu sót trong tu luyện của mình và quyết tâm để theo kịp.

2010-9-27-austria-fahui-01--ss.jpg
Một học viên chia sẻ kinh nghiệm tu luyện tai Pháp hội Áo lần thứ 8

2010-9-27-austria-fahui-02--ss.jpg
Một học viên chia sẻ kinh nghiệm tu luyện

Một học viên Trung Quốc đã nói về kinh nghiệm dịch thuật cho một trang web của mình. Ngay sau khi cô bắt đầu tập Pháp Luân Công, cô bắt đầu làm công việc dịch thuật. Nhờ dịch các bài viết về kinh nghiệm tu luyện của các học viên, cô dần dần hiểu được tu luyện là gì và làm thế nào để tu luyện. Cô cảm thấy mức độ nghiêm trọng của cuộc đàn áp và tính cấp bách thông qua việc dịch bài viết về sự đàn áp các học viên tại Trung Quốc. Dịch bài viết về sự phổ biến rộng rãi của Đại Pháp đã khiến cô cảm thấy tự hào được là một đệ tử Đại Pháp. Sau này cô trở thành một điều phối viên trong nhóm dịch thuật, đã vượt qua chấp trước vào an nhàn của mình, và đã làm tốt hơn trong công tác phối hợp.

Một học viên Tây phương khác chia sẻ rằng cô đã từng có một trạng thái tu luyện kém. Qua trao đổi nhận thức với các học viên khác trong một nhóm học Pháp, cô phát hiện ra rằng cô đã quá chấp trước vào với cuộc sống gia đình, con cái, và người chồng học viên của cô trong nhiều năm. Cô quyết tâm biến gia đình thành một miền đất tịnh độ và đối xử với người chồng của mình như là một người tu luyện.

Một học viên phương Tây kể cô đột nhiên có những nghi ngờ trong niềm tin vào Sư Phụ và Pháp sau khi đã tu luyện được tám năm như thế nào. Thông qua học Pháp liên tục và nhìn vào trong, cô phát hiện ra chấp trước vào một đời sống thoải mái giữa lúc tu luyện của mình. Cô hiểu rằng Sư Phụ đã luôn luôn cho tất cả các học viên cơ hội, nhưng tu luyện rồi cũng sẽ đến hồi kết thúc. Cô cảm thấy sự cấp bách của thời điểm hiện tại.

2010-9-27-austria-fahui-03--ss.jpg
Một học viên mười tuổi chia sẻ về kinh nghiệm tu luyện của mình

Một học viên mười tuổi, nói về kinh nghiệm động viên lẫn nhau và cùng đề cao với mẹ mình, người cũng là một học viên. Cậu cũng chia sẻ cậu đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho thầy cô giáo và các bạn học của mình như thế nào và kinh nghiệm tham gia một nhóm học Pháp và tập công của các học viên nhỏ tuổi. Cậu nói rằng cậu cảm thấy chính nhờ lòng từ bi của Sư phụ mà cậu có thể sống sót sau một tai nạn trượt tuyết. Cha cậu, người không phải là học viên đã rất ngạc nhiên sau khi tai nạn xảy ra và nói, “Nếu có Đức Chúa Trời, thì chính Ngài đã giúp con hôm nay.

Một số học viên mới chia sẻ niềm vui được đắc Pháp, và việc họ đã dần dần hiểu về Pháp Luân Công như thế nào.
Bầu không khí tại Pháp hội đã đem đến cho tất cả những người có mặt một cảm giác yên bình và hòa ái.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/9/28/230262.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2010/9/29/120313.html
Đăng ngày 04-10-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share