[MINH HUỆ 12-07-2010] Ngày 10-07, các học viên Pháp Luân Công từ Toledo, Ohio, Windsor, Canada và Detroit, Michigan, đã tổ chức một Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện ở Detroit. 15 học viên đã chia sẻ những kinh nghiệm của họ.

Trong lúc tạm nghỉ, một học viên mới đã biểu diễn một số bài hát do các học viên sáng tác. Trước khi kết thúc Pháp hội, các học viên đã xem một đoạn phim ngắn về các hoạt động của Ngày Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Yu đã chia sẻ kinh nghiệm của mình về học thuộc Pháp. Lúc mới bắt đầu, ông thường nản chí vì không thể nhớ các câu mà ông vừa học. Ông cảm thấy ông đã không đạt được gì, mặc dù ông đã nỗ lực rất nhiều. Ông đã khóc trước hình Sư Phụ và băn khoăn không biết có thể tiếp tục không. Nhìn vào hình Sư Phụ, ông đã nhận ra rằng học thuộc Pháp là rất quan trọng. Mục đích của nó không phải là để khoe với các học viên khác. Mục đích là để thăng tiến bản thân và đồng hóa với Pháp. Ông đã nhận ra rằng nếu tâm của một người vẫn như một người thường, nó là vô ích bất kể ông đã học thuộc Pháp bao nhiêu.

Vì thế ông đã kiên trì. Ông Yu nói học thuộc Pháp đã giúp ông minh bạch ra nhiều nguyên lý, và ông đã hiểu ra tại sao Sư Phụ khuyến khích các học viên làm như vậy. Ông nói: ” Học thuộc Pháp không phải là mục đích của tu luyện. Tôi cần làm tốt ba việc và chứng thực Pháp.”

Hai học viên mới đã chia sẻ những kinh nghiệm của họ về cách họ lần đầu tiên đắc Pháp và bắt đầu giảng thanh chân tướng.

2010-7-11-mi-fahui-01--ss.jpg

Anh Mike McCaw chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình

Mike McCaw đã đắc Pháp 4 năm trước, nhưng vì một số lý do anh đã bỏ tập trong một năm. Anh nói rằng do tâm tật đố và lười biếng, anh đã đi trên con đường do cựu thế lực an bài. Gần đây, anh đã bắt đầu học Pháp trở lại và nỗ lực để giảng thanh chân tướng. Ở cuối bài phát biểu của mình, anh đã khóc vì mặc dù anh đã bị cuốn đi, Sư Phụ vẫn không bỏ rơi anh. Anh nói anh đã thấy được sức mạnh của Đại Pháp và vô cùng tạ ơn Sư Phụ đã cứu độ anh từ một hoàn cảnh sống khủng khiếp như vậy. Anh đã quyết định cố gắng tiến bước tinh tấn.

2010-7-11-mi-fahui-02--ss.jpg

Cô Lin chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình

Cô Lin đã chia sẻ kinh nghiệm của mình về vượt qua nghiệp bệnh. Khi cô bị bệnh, cô nghĩ rằng đó là kết quả của việc không tu luyện tốt trong một thời gian dài. Những suy nghĩ của cô đã đem đến cho cựu thế lực những lý do để bức hại cô. Sau đó cô trở nên ốm nặng. Nhiều bác sĩ đã thử các phương pháp điều trị khác nhau. Các y tá không nghĩ rằng cô có thể sống lâu. Cô Lin nói:” Khi tôi bình tĩnh lại, tôi thấy rằng mình đã có một chấp trước mạnh mẽ. Tôi cố gắng loại bỏ sự đau đớn thông qua học Pháp và tập công. Mặc dù ở tầng bề mặt, có vẻ như tôi đã tu luyện tinh tấn, tôi đã có một tâm truy cầu rất mạnh. Mọi việc tôi đã làm là để thoát khỏi sự đau đớn.

Cô nói: “Khi tôi nhận ra điều đó, tôi đã nhắc nhở bản thân không mắc kẹt vào những suy nghĩ đó. Tôi tự nói với mình rằng tôi phải vượt qua. Dần dần tôi nhận ra rằng học Pháp, tập công, nhìn vào trong và phát chính niệm là việc mà một học viên phải làm và người đó phải làm một cách tự nhiên, giống như ăn hay ngủ. Tu luyện là nghiêm túc, và không phải là để trị bệnh.

Sau khi thay đổi những suy nghĩ này, bệnh của cô đã hết. Các y tá đã ngạc nhiên khi thấy cô đã trở thành một người khác.Cô nói: “Kinh nghiệm này đã khiến tôi nhận ra rằng tu luyện là rất nghiêm túc và có những tiêu chuẩn rất cao và khắt khe đối với một người tu luyện“.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/7/12/226898.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2010/7/15/118588.html

Đăng ngày 20-07-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share