Tranh của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-06-2020]

390b165fb559945511263fd48e26e95b.jpg

Chú thích: Qua thiên mục, một học viên Pháp Luân Công nhìn thấy Thiên Long đang bảo vệ mình trong khi cô phát chính niệm để thanh trừ tà ác.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/8/407407.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/10/185464.html

Đăng ngày 14-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share