Tác phẩm của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Úc

[MINH HUỆ 21-05-2020]

7b366a8ed89b9693d2078cd5c38e2ee6.jpg

Đắc độ (lời bài hát)

Trầm luân, mê sâu nơi thế gian,
Vô vọng, lạc lối quên đường về.
Mòn mỏi kiếm tìm trăm nghìn năm,
May mắn gặp Sư tôn phổ độ,
Đắc độ, đắc độ,
Chớ bỏ lỡ cơ duyên lần nữa.

Cảm động khi nghe đệ tử Đại Pháp hát bài hát này, tôi đã vẽ nên bức họa bên trên, thành tâm hy vọng nhiều người hơn nữa được Đại Pháp cứu độ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/21/404961.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/23/185179.html

Đăng ngày 27-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share