Nhạc và lời: Tụng Pháp, Diễn Tấu: Mổ Hiểu Tinh, Trình bày: A Tuệ

[MINH HUỆ 25-05-2020]

Tải xuống

Ngài chưa từng giảng cho chúng con những gì Ngài đã hy sinh,
Ngài chưa từng giảng cho chúng con những gian truân mà Ngài đã chịu đựng;
Ngài chưa từng giảng cho chúng con nỗi lòng của Ngài,
Ngài chỉ giảng cho chúng con Pháp của vũ trụ.

Ngài chưa từng giảng cho chúng con Ngài phải bao lần chịu oan khuất,
Ngài chưa từng giảng cho chúng con Ngài đã chịu thống khổ bao nhiêu;
Ngài chưa từng giảng cho chúng con Ngài gánh bao nhiêu áp lực trên vai,
Ngài chỉ bảo chúng con trân quý mọi sinh mệnh.

Ngài chưa từng giảng cho chúng con nỗi đau và cực nhọc mà Ngài từng trải qua,
Ngài chưa từng giảng cho chúng con khổ nạn Ngài đã chịu đựng để cứu độ chúng con;
Ngài chưa từng giảng cho chúng con hành trình gian truân của Chính Pháp,
Ngài chỉ giảng cho chúng con bản chất của nhân sinh.

Ngài chưa từng giảng cho chúng con trí huệ uyên thâm của Ngài,
Ngài chưa từng giảng cho chúng con lòng từ bi vô hạn của Ngài;
Ngài chưa từng giảng cho chúng con Ngài đã ban cấp cho chúng con nhiều bao nhiêu,
Ngài chỉ bảo cho chúng con hãy trân quý Chân-Thiện Nhẫn.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/25/406790.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/28/185261.html

Đăng ngày 05-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share