Tác phẩm của một học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam

[MINH HUỆ 22-05-2020]

9324efea1a642ecc32d0496ba2b6b64c.jpg

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 90 x 120 cm


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/22/405121.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/23/185178.html

Đăng ngày 27-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share