Tác phẩm của Tú Lâm (Trung Quốc)

[MINH HUỆ 23-05-2020] Để tỏ lòng biết ơn sâu sắc vì những thay đổi tích cực mà Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại cho mình, các học viên Pháp Luân Công trên thế giới đã vận dụng tài năng nghệ thuật của mình để sáng tác các tác phẩm nghệ thuật mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Ngày 13 tháng 5 năm 2020 kỷ niệm 21 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và 28 năm ngày hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp ra công chúng. Đây cũng là ngày sinh nhật của nhà sáng lập, Sư phụ Lý Hồng Chí.

19560202a31b14191fb027b3954b15ec.jpg

Chữ trong tranh: Pháp Luân Đại Pháp hảo

192dd9c5fc0697731b1ef0de07563961.jpg

0342f0ffed979da7c966e11a3d2825be.jpg

471bf8ee724d1dee30089878459e5ca3.jpg

702e74c97ca834be5fa31b72a17bb9d7.jpg

Chữ trong tranh: Thoái đảng, đoàn, đội bảo bình an

dee2c32a5c3cdc7da79404972f7d0b59.jpg

b8c1c72d9c490ada65ed23de9e39b691.jpg

220c43e3db0eddac4c015935c5552bd9.jpg

56ef97bc7e28054e06c6a16c593f3866.jpg

a55b10b8911285c1e3828594c21d738a.jpg

Chữ trong tranh: Chân-Thiện-Nhẫn

8fb458f3d2a5da0ab14d0a7783b108eb.jpg

f0e06aa548f82d9c4738d2b7b1117e43.jpg

ec7706c297106aab3abcbf2bcefb476d.jpg

db8634981352d4ffb886d335534263b2.jpg

652b8f0f18af3ec37aee0ef32a8a54c3.jpg


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/23/405032.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/25/185211.html

Đăng ngày 27-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share