Tác phẩm của một học viên Pháp Luân Công tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-05-2020]

b4c7e608668ede62e569dc2bcc95708f.jpg

Chữ trong tranh: Pháp Luân Đại Pháp hảo

9e683ae14df7b3eb7d9ec3ca5e2a214d.jpg

Chữ trong tranh: Chân-Thiện-Nhẫn hảo

Chất liệu nền: vải nhung màu tía
Chất liệu chữ: vải nhung màu vàng kim
Chất liệu hoa: vải cotton màu vàng
Kích thước: rộng 300 mm, cao 300 mm. Chiều cao và chiều rộng của chữ: 55 x 55 mm. Chiều cao và chiều rộng của chữ nhỏ: 25 x 25 mm.

Một gia đình học viên Pháp Luân Công tại Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh kính gửi lời chúc mừng tới Sư phụ Lý và kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/21/404844.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/23/185180.html

Đăng ngày 27-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share