Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại New Jersey

[MINH HUỆ 02-06-2020] Ngày 13 tháng 5 năm nay kỷ niệm 28 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền và Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 21. Các thành phố East Brunswick, South Brunswick, Sayreville và Old Bridge tại New Jersey đã tuyên bố ngày 13 tháng 5 năm 2020 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp.

3e307041eece65ac709486dd5cd3e35a.jpg

Tuyên bố của East Brunswick

Trong tuyên bố của Thị trưởng Brad J. Cohen của thị trấn East Brunswick có viết: “Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là một pháp môn tu luyện thượng thừa ôn hòa, dựa trên nguyên lý phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn, và bao gồm năm bài công pháp nhẹ nhàng, trong đó có thiền định.”

“Pháp Luân Đại Pháp được Ngài Lý Hồng Chí truyền ra công chúng lần đầu tiên; và những người hành xử theo nguyên lý của pháp môn này đã thể hiện sự cống hiến bền bỉ nhằm cải thiện sức khỏe tâm trí, thể chất và tinh thần, và để nâng cao hạnh phúc của người dân từ mọi thành phần xã hội.

“Tất cả các hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp, bao gồm các khóa học và các bài công pháp được các tình nguyện viên cung cấp miễn phí cho công chúng; hơn 100 triệu học viên tại 114 quốc gia đã được thụ ích từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

“Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong cộng đồng, trong đó có thị trấn East Brunswick, New Jersey và trên khắp Hoa Kỳ kỷ niệm 28 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền và và Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 21.”

99c93930d5defed0ada65444403ec109.jpg

Thị trưởng Owen Henry của thị trấn Old Bridge tuyên bố ngày 26 tháng 5 năm 2020 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp nhằm tôn vinh Chân-Thiện-Nhẫn.

1a2b5b8d8512b48f860626af32f18ef8.jpg

Thị trưởng Victoria Kilpartick của Borough, Sayreville tuyên bố tháng 5 năm 2020 là Tháng Pháp Luân Đại Pháp nhằm tôn vinh Chân-Thiện-Nhẫn.

85ab88a38d574db9db804cac044a60b1.jpg

Nghị quyết của South Brunswick công nhận tháng 5 là Tháng Pháp Luân Đại Pháp


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/2/407177.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/6/185402.html

Đăng ngày 08-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share