Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 01-06-2020] Ngày 13 tháng 5 vừa qua vừa tròn 21 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và cũng là kỷ niệm 28 năm Pháp Luân Đại Pháp truyền ra công chúng. Theo đề nghị của Hạ Nghị sỹ Jason Chipman, Quận 120, Hạ viện bang Missouri đã ban hành một nghị quyết dành cho Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Missouri công nhận sự kiện kỷ niệm 28 năm Đại sư Lý Hồng Chí hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp ra công chúng.

Nghị quyết có viết: “Các thành viên của Hạ viện bang Missour đều cảm thấy rằng đôi lúc cần ngưng lại để quan sát những nỗ lực của các tổ chức có liên quan đến sức khỏe và đó là điều hoàn toàn đúng đắn và thích đáng”.

Nghị quyết đưa ra những lời chúc tốt đẹp dành cho sự kiện, nêu rõ: “Chúng tôi, các thành viên của Đại Hội đồng lần thứ 100 của Hạ viện bang Missouri, cùng hoan nghênh lịch sử và những thành tựu gắn liền với Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Missouri và gửi lời chúc chân thành nhất tới tất cả những ai liên quan đến sự kiện này khi họ tổ chức Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kỷ niệm 21 năm Pháp Luân Đại Pháp truyền ra công chúng vào ngày 13 tháng 5 năm 2020.”

1ab85495821b9c83888da90ee4bea533.jpg


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/1/407146.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/2/185310.html

Đăng ngày 05-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share