[MINH HUỆ 26-05-2020]

daf5ebfce71a32a15116678e2ec331f6.jpg

Kích cỡ 330 × 480 mm

Ghi chú: Một vị Thần đang xóa dấu ấn của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khỏi trán một người sau khi cô ấy thoái ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó. Cảnh tượng lũ lụt xung quanh cô tượng trưng cho một thảm họa trong tương lai. Sau khi dấu ấn của ĐCSTQ được xóa đi, thảm họa này cũng được hóa giải .


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/26/404965.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/29/185275.html

Đăng ngày 02-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share