[MINH HUỆ 30-05-2020] Ngày 13 tháng 5 năm nay kỷ niệm 21 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và 28 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Nữ Nghị sỹ Eleanor Holmes Norton đã gửi thư chúc mừng để ghi dấu dịp lễ này.

7864de98a04ecd0d70fc3fe85b57c362.jpg

Thư của Nữ Nghị sỹ Eleanor Holmes Norton

Trong thư chúc mừng, Nữ Nghị sỹ Eleanor Holmes Norton viết: “Ngày Pháp Luân Đại Pháp tôn vinh Pháp Luân Đại Pháp, môn tu luyện tinh thần dựa trên Chân-Thiện-Nhẫn.”

Pháp Luân Công có tác dụng tích cực đáng kể trong việc giảm căng thẳng và cải thiện sức khỏe toàn diện. Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới không chỉ đánh dấu ngày của tình đoàn kết và bình an trong Quận Columbia, mà trên toàn thế giới.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/30/407048.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/1/185320.html

Đăng ngày 03-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share