Bài viết của một học viên Pháp Luân Công

[MINH HUỆ 29-05-2020]

df621eac2e65350297d1c856f8c0b0dc.jpg

Kích thước: 1800 x 700 mm

Ý nghĩa: Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã kiên cường trải qua cuộc bức hại 21 năm. Họ trợ Sư chính Pháp và cứu chúng sinh. Những bông hoa lớn tượng trưng cho những đệ tử Đại Pháp bất khuất, tinh tấn, kiên trì giảng chân tướng thông qua các hạng mục khác nhau. Những bông sen nhỏ tượng trưng cho các tiểu đệ tử đang bắt kịp tiến trình chính Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/29/405622.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/1/185321.html

Đăng ngày 04-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share