Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở New York

[MINH HUỆ 01-06-2020] Ngày 13 tháng 5 năm nay kỷ niệm 28 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng, 21 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Thượng Nghị sỹ bang New York Jame N. Tedisco đã gửi bằng khen để tôn vinh ngày lễ trọng đại này.

9cabf830133efe86b379f68e21f0750a.jpg

Thượng Nghị sỹ bang New York James N. Tedisco

Thượng Nghị sỹ Tedisco viết: “Sự hùng mạnh của Bang [New York] nói riêng cũng như của quốc gia chúng ta nói chung đều bắt nguồn từ những công dân vĩ đại, điều đó là chân lý, việc ghi nhận và tôn vinh những thành tựu của những công dân cũng như các tổ chức đó thông qua những việc làm và thành quả của họ, sẽ cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống của những người khác.”

“Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện tự thân bắt nguồn từ văn hóa Trung Hoa cổ xưa dựa trên việc cải biến cả tâm lẫn thân thông qua thiền định và năm bài công pháp nhẹ nhàng chậm rãi. Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng vào tháng 5 năm 1992 cùng nguyên lý cốt lõi Chân-Thiện-Nhẫn. Những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thường thấy cuộc đời họ thay đổi, với lợi ích sức khỏe to lớn, nạp thêm nguồn năng lượng mới, tâm trí minh mẫn và giảm đi những căng thẳng.”

674d5e1a17ca5a038f291b96a503087d.jpg

Bằng khen từ Thượng Nghị sỹ Bang New York James N. Tedisco


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/1/407145.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/4/185359.html

Đăng ngày 06-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share