[MINH HUỆ 29-05-2020] Ngày 13 tháng 5 năm nay kỷ niệm 21 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và 28 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng. Ủy viên Hội đồng Brandon Todd thuộc Khu cư dân số 4 của Washington D.C đã gửi thư chúc mừng các học viên Pháp Luân Đại Pháp và những người ủng hộ nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

a9f48b0ea4caa233a61d76fcb396fa2c.jpg

Thư chúc mừng của ông Brandon Todd, Ủy viên Hội đồng

“Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện thiền định ôn hòa với nguyên lý chỉ đạo Chân-Thiện-Nhẫn.” Ủy viên Hội đồng Brandon Todd đã viết trong thư của mình.

“Chúng tôi đánh giá cao nhiều cống hiến của Pháp Luân Đại Pháp trong khu vực Quận, gồm cả việc hướng dẫn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp cho người dân và du khách tại Khu Trung tâm mua sắm Quốc gia trong suốt 20 năm qua.”

“Chúng tôi chúc các bạn những điều tốt đẹp nhất và cùng các bạn tôn vinh ngày này”. Kết thúc thư, ông viết: “Các bạn hãy tin rằng, đối với tôi, các bạn luôn là một người bạn của Hội đồng Quận Columbia này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/29/407008.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/30/185289.html

Đăng ngày 02-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share