Tác giả: Vân Thủy tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 18-05-2020]

a87b43614055832b49be3950643320f8.jpg

Kích thước: 69 x 138 cm


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/18/405047.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/19/185092.html

Share