Sáng tác: Francisco La Russa

[MINH HUỆ 15-05-2020]

c0b9b9cf294b54c740117c54e99dee6f.jpg

Nhạc cụ: Sáo và đàn hạc

Bản nhạc thể hiện Pháp Luân Đại Pháp mang lại hy vọng cho thế giới.

Tải xuống


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/15/405115.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/17/185052.html

Đăng ngày 19-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share