Tác giả: Một học viên Pháp Luân Công

[MINH HUỆ 16-05-2020]

40635a51acfd9bed4cf98a61894b2315.jpg

Kích thước: 60 x 50 cm


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/16/404902.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/17/185048.html

Đăng ngày 20-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share