Nhạc và lời: Xuân Hiểu; Trình bày: Đức Âm

[MINH HUỆ 17-05-2020]

Tải xuống


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/17/405661.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/18/185081.html

Đăng ngày 20-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share