Tác giả: Bảo Phong

[MINH HUỆ 17-05-2020]

4cb42cd811df49f32c91fd56f55b53a0.jpg

Chữ trong ảnh: Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Ngày 13 tháng 5 năm 2020. Kích thước 50 x 50 cm


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/17/405626.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/18/185077.html

Đăng ngày 20-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share