Lời: Tịnh Thực; Sáng tác: Trình Thanh; Phối khí: Lưu Thiệu San

[MINH HUỆ 13-05-2020] Nhạc phẩm là bài hát bày tỏ lòng cảm ân Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Nhân ngày 13 tháng 5, chúng con xin chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ!

Tải xuống

Ân Sư tụng (Cảm tạ Sư tôn)

Tháng Năm vạn vật mới
Mặt trời rực rỡ hoa diễm lệ
Điệu múa tuyệt đẹp bay bổng chín tầng trời
Thập phương ngâm nga tiên nhạc
Thiên Địa đồng tụng bái Sư tôn
Phật quang phổ chiếu Thánh chủ hạ thế

Sư tôn truyền chân ngôn
Từ bi ban mưa lành
Đệ tử trong mê tỉnh
Cảm ân nghe Thiên âm
Đại Pháp cao đức tiếp Thánh duyên
Sư ân hạo đãng thức tỉnh thiện tâm

Thanh tâm xa rời hồng trần
Tuệ nhãn phân thiện ác
Ma nạn trừ chấp trước
Lửa mạnh luyện vàng ròng
Sư tôn dẫn lối từ bi bảo hộ
Đệ tử chính niệm bước trên Thần lộ

Thần Châu chỉ là đài diễn
Phật ân xuyên suốt cổ kim
Thần Vận cảnh tiên mỹ hảo
Năm Châu tìm thiện căn
Chân tướng tế thế phá mê chướng
Chúng sinh đắc cứu về cổng Trời

Hoa sen xuất khỏi đời ô trọc
Gió mưa không thể xâm chiếm
Chí tu luyện như thuở đầu
Cứu người càng tinh tấn
Đại khung vĩnh viễn tạ ân Sư
Vũ trụ mới mỹ diệu phúc vô ngần


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/13/405963.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/16/185023.html

Đăng ngày 21-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share