[MINH HUỆ 15-05-2020]

b33df939093eb5515710a8e5ccdc35ee.jpg

Chữ bên trái: Tặng tài liệu chân tướng


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/15/405114.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/17/185039.html

Đăng ngày 20-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share