Tác giả: Một học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam

[MINH HUỆ 16-05-2020]

2020-5-7-mh-chuanfuyin.jpeg

Chữ trong tranh: Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo. Kích thước 38 x 53 cm.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/16/404968.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/17/185050.html

Đăng ngày 19-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share