Sáng tác Hoằng Dương

[MINH HUỆ 16-05-2020] Nhạc phẩm bày tỏ mong ước của thế nhân gửi tới Sáng Thế Chủ.

Tải xuống


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/16/405029.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/17/185051.html

Share