Sáng tác: CXYZ

[MINH HUỆ 15-04-2020]

Download Phiên bản MP3

Nhấp chuột phải để download phiên bản WAV

Ký hiệu bản nhạc


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/14/404838.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/16/185028.html

Đăng ngày 19-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share