Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-05-2020]

c5a637782527a346d05887fbe9d7d094.jpg

Biểu ngữ bên trái ghi: Pháp Luân Đại Pháp hảo. Bức tranh dựa trên nhân vật và sự việc có thật trong đại dịch ở tỉnh Hắc Long Giang. Tác phẩm nhằm kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Bối cảnh

Pháp Luân Công được phổ truyền vào năm 1992 và trở nên phổ biến do pháp môn này mang lại nhiều lợi ích. Lo sợ trước sự phổ biến rộng rãi và ngày càng tăng môn tu luyện, Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, đã khởi xướng cuộc bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Vô số học viên đã bị cầm tù và hàng ngàn học viên đã bị giết hại trong cuộc bức hại tàn bạo 21 năm qua.

Đối mặt với sự bức hại không ngừng, các học viên đã sử dụng nhiều phương cách sáng tạo để phổ biến cho công chúng về lợi ích của Pháp Luân Công và phơi bày cuộc bức hại tàn bạo. Bất chấp nguy cơ bị bắt giữ, các học viên vẫn treo các biểu ngữ và áp phích để nâng cao nhận thức về phúc lành của Đại Pháp và sự tàn bạo của cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/14/405038.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/15/184998.html

Đăng ngày 17-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share