Lời: Nhạc Bảo, Soạn nhạc: Tiếu Thiên, Diễn xướng: Hiểu Ngọc, Chế tác video: Studio Khán Thế giới

[MINH HUỆ 14-05-2020]

Download MP4

Chín chữ chân ngôn

Bạn thân mến ơi, bạn có biết
Sinh mệnh của chúng ta đến từ Thần quốc
Sáng Thế Chủ từ bi, cứu độ thời mạt thế
Thầm niệm chín chữ chân ngôn, đảm bảo bình an trong tai họa
Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo
Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo
Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo
Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo

Bạn thân mến ơi, hãy nghe tôi nói
Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp, Phật quang phổ chiếu
Thiện niệm nhất xuất, thiên địa giai tri
Thành tâm niệm chín chữ chân ngôn, đảm bảo bình an trong tai họa
Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo
Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo
Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo
Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo
Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo

Chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc sinh nhật Sư tôn!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/14/405923.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/16/185025.html

Đăng ngày 19-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share