Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-05-2020]

cc89bc5b357db919b472f6b0582444a4.jpg

Chữ trên tranh thêu: Chân-Thiện-Nhẫn hảo


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/14/405105.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/15/184997.html

Đăng ngày 17-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share