Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-05-2020]

d0e231cfea2223dc90d2fc0d566e2cb0.jpg

Lời của núi: Pháp Luân Đại Pháp hảo. Kích thước: 46×39 cm

Bối cảnh

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, lần đầu tiên được truyền xuất ra công chúng vào năm 1992. Không lâu sau, đã có gần 100 triệu người trên khắp Trung Quốc tu luyện Pháp Luân Công sau khi được thể nghiệm sự cải thiện về sức khỏe và tâm tính. Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhận thấy sự phổ biến ngày càng tăng của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ nên đã ban hành lệnh cấm Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang web Minh Huệ (Minghui.org) đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên Pháp Luân Công trong cuộc bức hại suốt 20 năm qua; con số thực tế bị nghi ngờ là còn cao hơn nhiều. Nhiều người đã bị cầm tù, bị tra tấn chỉ vì đức tin của họ.

Đối mặt với cuộc bức hại tàn bạo, các học viên Pháp Luân Công nâng cao nhận thức về cuộc bức hại và giới thiệu vẻ đẹp của môn tu luyện rộng khắp. Có rất nhiều trường hợp đã khỏi những căn bệnh hiểm nghèo và vượt qua đại nạn sau khi thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Các họa sỹ hy vọng sẽ có nhiều người được thụ ích từ việc niệm chín chữ vàng uy lực này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/14/404897.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/15/185011.html

Đăng ngày 17-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share