Tác giả: Linh Lung

[MINH HUỆ 12-05-2020]

Tải xuống

Download

Nhạc khúc chuyển tải tâm trạng vui sướng thể nghiệm được sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bởi các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã hiểu được ý nghĩa nhân sinh, tâm tính được tôi luyện và tịnh hóa. Bản nhạc này được sáng tác để biểu đạt lòng cảm ân vô hạn tới Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/12/405119.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/13/184735.html

Share