[MINH HUỆ 13-05-2020]

a24d4f6c7bd630a26481a790d081cb4f.jpg

Bảng hiệu Chân Thiện Nhẫn, kích thước: 81cm x 45cm

Bảng hiệu này được Sư phụ Lý Hồng Chí viết vào ngày 24 tháng 7 năm 1995. Sau đó, một học viên ở Bắc Kinh đã đóng khung và mang tới địa khu chúng tôi vào cuối năm 1995 đầu năm 1996. Bảng hiệu đã được bảo vệ trong hơn 20 năm từ khi cuộc bức hại bắt đầu.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, chúng tôi chia sẻ tác phẩm này cùng các đồng tu và mọi người trên thế giới.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/13/405044.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/15/184999.html

Đăng ngày 17-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share