Tác phẩm của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-05-2020]

46ddf637395bed25ffc48349dd99d8da.jpg

Nội dung bức phướn: Pháp Luân Đại Pháp hảo (bên trên); Chân-Thiện-Nhẫn hảo (bên dưới)

Kích thước: 80 x 62 cm


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/12/404842.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/13/184734.html

Đăng ngày 16-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share