Tác phẩm của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-05-2020]

7e5d02f58fd6b407f82c4854f6d90380.jpg

Nội dung tấm biểu ngữ trên mái nhà: Thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó để có được một tương lai bình an

Nội dung tấm biểu ngữ trên bàn: Dịch bệnh sẽ không tới khi chúng ta đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Nội dung bảng thông tin: Cập nhật tình hình viêm phổi Vũ Hán (đầu bảng) và tuyên bố của những người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức Đoàn, Đội của nó (bên trái)

Bức tranh này được vẽ phỏng theo bài viết đã đăng trên Minh Huệ Trưởng thôn dẫn đầu cả thôn làm tam thoái.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/11/404903.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/12/184592.html

Đăng ngày 14-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share