Sáng tác và biểu diễn: Cát Giai

[MINH HUỆ 11-05-2020]

Tải xuống


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/11/404845.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/12/184590.html

Đăng ngày 14-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share