Bài viết của một đệ tử ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-6-2008] Tôi đọc bài viết “Loại bỏ Chấp trước con người không phải luôn luôn khó” của một học viên ở thành phố Langfang. (http://vn.minghui.org/news/138.html) Tôi cũng có cảm giác rất giống bạn học viên này sau khi đọc xong bài viết.

Cuối năm 2006, một học viên đề xuất rằng vợ chồng tôi thiết lập một điểm sản xuất tài liệu giảng sự thật ở gia đình. Sau khi vượt lên các chấp trước, với sự giúp đỡ của các bạn học viên và Sư Phụ, chúng tôi đã vận hành địa điểm một cách an toàn. Chúng tôi chấn chỉnh bản thân mỗi khi xuất hiện vấn đề và liên tục học Pháp, phát chính niệm.

Bây giờ khi nhìn lại, những gì tôi đã làm chỉ đơn thuần là những gì cần làm đối với chúng sinh và Pháp, như một lạp tử của Pháp. Nhưng trong quá trình đó, tâm tính của tôi đã đặc biệt tinh tấn. Đôi khi tôi thường nghĩ “nếu mình bị bắt”, tôi biết ngay mình không nên có những niệm như vậy. Tôi đã không thể loại bỏ suy nghĩ không ngay chính này. Một lần, một niệm ác nổi lên và tôi tự hỏi bản thân, “Tại sao tôi lại sản xuất tài liệu giảng sự thật và có nguy cơ bị bắt?” (Tôi vẫn còn những suy nghĩ như vậy, chỉ là ít hơn thôi). Một chính niệm nhanh chóng xuất ra, “Không! Tôi thực hiện những việc này theo yêu cầu Chính Pháp của Sư Phụ, vì các bạn học viên của tôi và vì chúng sinh.” Lập tức tôi phát hiện chấp trước sợ hãi và e ngại. Tôi hoàn toàn hiểu lí do tại sao sau khi đọc bài viết của bạn học viên. Tôi không thể đồng ý hơn những gì đề cập đến trong bài viết.

Các bạn học viên, nếu tất cả chúng ta có thể loại bỏ được những quan niệm người thường, cố gắng nghĩ nhiều hơn đến các bạn học viên khác, đến Pháp và con người trên thế giới này, thực hiện nhiều hơn một chút vì tất cả, kết quả sẽ là “Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn!” (Bài giảng thứ Chín trong Chuyển Pháp Luân). Chúng ta không nên đòi hỏi một kết quả như vậy vì Pháp dạy chúng ta chính niệm của “vô ngã và vị tha”. Nếu chúng ta chú ý đến bản thân như vậy, thì chúng ta đang thực sự tu luyện và là học viên Đại Pháp. Chúng ta đang tịnh hóa bản thân mình trong Pháp và trong tu luyện kiên định.


Bản tiếng Hán: http://minghui.cc/mh/articles/2008/6/17/180407.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2008/6/30/98552.html
Đăng ngày 1-7-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share