Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 02-01-2019] Ngày 31 tháng 12 năm 2019, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Tokyo đã kháng nghị cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công kéo dài 20 năm trước Đại sứ quán Trung Quốc. Họ căng các biểu ngữ mang dòng chữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chấm dứt bức hại”. Nhiều người đã lái xe chầm chậm để đọc các biểu ngữ này.

45d6f46a0895e669e3ad798924d087fd.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Tokyo mít-tinh ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc vào Đêm giao thừa, ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Trong khi thế giới đón mừng một năm mới và thập kỷ mới, hàng ngàn học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn bị tống giam hoặc bị chính quyền cộng sản giết hại.

Giống như các học viên trên khắp thế giới, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản đã phản đối cuộc bức hại một cách ôn hòa và giảng chân tướng cho công chúng trong hơn 20 năm.

Trong nhiều năm qua, đêm giao thừa nào các học viên tại Tokyo cũng kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc. Họ còn ngồi thiền kháng nghị ôn hòa suốt ngày hôm đó.

Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện thượng thừa, tu luyện cả tâm lẫn thân, được Đại sư Lý Hồng Chí lần đầu tiên truyền dạy ra công chúng vào năm 1992 ở Trung Quốc. Kể từ đó, hàng triệu người tại hơn 100 quốc gia trên thế giới đã bước vào tu luyện pháp môn ​an hòa này. Năm 1999, chính quyền cộng sản Trung Quốc đã phát động một cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Đại Pháp, và cuộc bức hại này vẫn còn tiếp diễn cho đến ngày nay.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/2/398492.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2020/1/5/182048.html

Đăng ngày 07-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share