Phóng viên Thái Cúc (Cai Ju) của Minh Huệ

[MINH HUỆ 24-4-2005] Vào ngày thứ Bảy, 23-4 năm 2005, hàng ngàn người diễu hành trên khu phố Tàu của Manhattan để ủng hộ việc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc của một triệu người. Thêm nữa, hoạt cảnh mô tả các cuộc bức hại trong lịch sử trên diện rộng chống lại thường dân Trung Quốc của Trung Cộng đã được diễn lại, bao gồm cả những cảnh về bức hại, tra tấn đang diễn ra nhằm chống lại các học viên Pháp Luân Công trong 6 năm qua.

Trên xe diễu hành, một nữ học viên Pháp Luân Công tự hào giữ biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” trong khi đó một người đóng vai là một tên cảnh sát cầm ba-tông giơ lên. Cảnh này miêu tả sinh động sự nỗ lực kiên trì, hoà ái và can đảm của một số học viên để nói với mọi người sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Bên cạnh học viên này là một học viên khác đang biểu thị nhiều kiểu tra tấn khác được sử dụng tại Trung Quốc để ép buộc các học viên từ bỏ niềm tin vào nguyên lý “Chân Thiện Nhẫn” của Pháp Luân Đại Pháp.

Trong 6 năm qua, Trung Cộng đã sử dụng hầu hết các phương pháp tra tấn tàn ác và hung bạo trong lịch sử loài người để bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Với chính sách “Làm họ (các học viên Pháp Luân Công) phá sản, phỉ báng họ và rút cạn sinh lực họ”, số lượng các học viên bị chết đã gia tăng hàng trăm người mỗi tháng. Theo thống kê chưa đầy đủ, 1882 học viên đã chết vì bị bức hại bởi Trung Cộng vì niềm tin vào Chân Thiện Nhẫn của họ.


Tuy nhiên, từ lúc Trung Cộng bắt đầu bức hại Chân Thiện Nhẫn, nó đã định trước kết cục phải thất bại. Các học viên tại Trung Quốc đã mạo hiểm cả cuộc sống của họ để truyền bá sự thật đến công chúng; bên ngoài Trung Quốc, Pháp Luân Đại Pháp đã được hồng truyền đến hơn 60 quốc gia, và càng ngày càng có nhiều người đến học Pháp Luân Đại Pháp. Trong lúc đó, càng ngày càng có nhiều người biết được sự thật về cuộc bức hại và đang bày tỏ sự ủng hộ của họ với Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều chính phủ cũng như nhiều chính quyền đã công bố ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Tiếng nói của sự công bằng đang trở nên lớn hơn, việc lên án, kết tội Trung Cộng bức hại tàn ác các học viên và các vụ kiện một số kẻ thủ phạm của cuộc bức hại đã được đệ trình hết cái này đến cái khác trên toàn cầu.

Ngày nay tại Trung Quốc Đại Lục, Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản đã phát động nhanh chóng một làn sóng thoái xuất khỏi Trung Cộng (Đảng Cộng sản Trung Quốc). Tại New York cũng như các nơi khác trên toàn cầu, mọi người đã diễu hành ủng hộ một triệu người thoái đảng. Trên bờ diệt vong, Trung Cộng đã phát động trên diện rộng chiến dịch bắt bớ lớn nhất kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu từ tháng 7 năm 1999 đến nay.

Vì khởi xướng bức hại Pháp Luân Công, Trung Cộng đã tự thiết lập một quá trình tự huỷ diệt. Việc bắt bớ trên diện rộng gần đây chỉ là giãy chết, và chắc chắn sẽ làm sự thoái vị của Đảng xảy ra nhanh hơn.

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2005/4/24/100373.html;

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2005/4/25/60038.html.

Dịch ngày 30-4-2005, đăng ngày 3-5-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share