Viết bởi Shu Jing

[Minh Huệ] Vào trưa ngày 1 tháng 10 năm 2004, ngày Quốc khánh Trung quốc, công an Trung quốc đã đánh đập một cách dã man và bắt những đệ tử Pháp Luân Công tại Thiên an môn. Rất nhiều người tận mắt chứng kiến cảnh tượng dã man này. Các đệ tử Pháp Luân Công tại Houston, Texas đã tập trung trước Lãnh sự quán Trung quốc để chống đối sự dã man mà công an Trung quốc đã đối xử với các đệ tử Pháp Luân Công. Các đệ tử đến đây để thỉnh nguyện ôn hoà, tập Công Pháp và phát Chính niệm. Họ kêu gọi mọi thiện nhân trên thế giới hãy giúp đỡ chấm dứt chính sách khủng bố Pháp Luân Công dã man này tại Trung quốc.

2-9-2004

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2004/10/2/85629.html;

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2004/10/3/53080.html.

Dịch ngày 6-10-2004, đăng ngày 8-10-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share