Chừng 50 đệ tử Pháp Luân Công đã tuần hành vào ngày thứ Tư tại thủ phủ chính quyền Hương cảng, khuyến khích vị lãnh tụ của bán đảo Hương cảng can thiệp để trả tự do cho 4 đệ tử Pháp Luân Công Hương cảng hiện đang bị giam cầm tại Trung quốc, những người biểu tình phát biểu. Ba người trong số 4 người đó, bị bắt tại Trung quốc với nhiều tài liệu về Pháp Luân Công, và một người bị bắt vì cố gắng lập hồ sơ kiện cựu chủ tịch Giang Trạch Dân, phát ngôn viên của Pháp Luân Công tại Hương cảng là Kan Hung-cheung nói như vậy. Họ bị kết an từ 3 năm đến 5 năm tù ở, ông ta nói. Những đệ tử Pháp Luân Công mặc những bộ đồ màu vàng, có chừng 50 đệ tử biều tình tuần hành một cách vô cùng trật tự từ một công viên tại trung tâm thành phố đến các vằn phòng của chính phủ, nơi mà họ chuyển giao một lá thư cho lãnh tụ Hương cảng là Tung Chee-hwa, để giải cứu các đệ tử đang bị giam cầm, ông Kan nói. Người phát ngôn viên cho ông Tung là Florence Wong không có lời phát biểu nào. Phát ngôn viên của cảnh sát là Suzanne Lee nói rằng chỉ chừng 28 người biểu tình. Pháp Luân Công bị cấm chỉ tại Trung quốc […] nhưng lại được công nhận tại Hương cảng, một cựu thuộc địa của Anh quốc được hưởng tự do dân chủ kiểu Tây phương đưới sự cai trị của Trung quốc. Ông Kan kết tôi Giang Trạch Dân đã hành động vì lòng “ganh tị và sợ hãi” vì sự phổ biến và đông đúc người tu luyện Pháp Luân Công, mặc dầu ông ta nói rằng Pháp Luân Công không có một ý đồ chính trị gì cả và không có một đe doạ nào cho xả hội hoặc chính phủ.

Source: http://asia.news.yahoo.com/041103/ap/d864bgcg1.html

 

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2004/11/5/54238.html.

Dịch và đăng ngày 10-11-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share