[Minh Huệ] Về việc Giang Trạch Dân từ chức, Tổ chức Điều tra Khủng bố Pháp Luân Công đã viết một lá thư gởi đến tất cả các nhân viên các cấp trong chính phủ Trung Quốc kêu gọi chấm dứt chính sách khủng bố và trừng phạt những tên sát nhân. Đây là nội dung lá thư: —

Hãy chấm dứt chính sách khủng bố, và Trừng phạt những tên sát nhân

Tại Trung Quốc, chính sách khủng bố hơn 100 triệu đệ tử Pháp Luân Công vô tội đã kéo dài hơn 5 năm. Bây giờ Giang Trạch Dân đã xuống chức, thảm trạng này của dân tộc phải được chấm dứt ngay lập tức. Chính sách khủng bố Pháp Luân Công đã gây ra hơn 1000 người bị giết hại vì bị tra tấn, hành hạ, và đã sử dụng tất cả tài nguyên quốc gia và ảnh hưởng đến mọi đời sống tại Trung Quốc. Tất cả các tên sát nhân đã phát động hay tham gia vào chính sách khủng bố cần phải được đưa ra trước công lý để trừng trị.

Chính sách khủng bố dã man, vô nhân đạo này dựa trên ý riêng của Giang Trạch Dân. Nó là bất hợp pháp, và không đúng, và không phải là ý nguyện của toàn dân Trung Quốc.

Giang Trạch Dân không quan tâm đến những thành viên khác trong Bộ chính trị và đứng lên phát động chính sách khủng bố Pháp Luân Công vì tham vọng chính trị của cá nhân y. Y đứng ra lập Phòng 610, một cơ quan đặc trách về khủng bố Pháp Luân Công do y phát động.

Như chính sách khủng bố đã tiếp diễn trong mấy năm gần đây, Giang Trạch Dân tiếp tục lạm dụng quyền hành cá nhân của y và đã leo thang khủng bố trầm trọng hơn. Giang Trạch Dân lợi dụng chính sách độc tài, ngang nhiên lạm dụng quyền hành, sử dụng bất hợp pháp tài nguyên quốc gia và cưỡng ép toàn dân tộc vào chính sách nhồi da xáo thịt để chống lại 100 triệu đệ tử Pháp Luân Công, những người Trung Quốc vô tội. Và nó vẫn còn tiếp diễn đến hôm nay. (Chi tiết thêm về Tội ác Diệt chủng của Giang Trạch Dân trong chính sách khủng bố Pháp Luân Công, xin xem http://www.zhuichaguoji.org)

Giang Trạch Dân bây giờ đã xuống chức, không còn làm trong chính phủ, y không cò quyền hành nào để đàn áp nữa theo như ý của y. Với sự cảnh tỉnh của toàn thế giới và những người dân tại Trung Quốc về chính sách khủng bố bất công, vô nhân đạo này vẫn còn tiếp tục leo thang, Giang Trạch Dân không còn có thể nắm một chút quyền hành nào, nhưng trong thời gian hiện tại, y vẫn tiếp tục chỉ thị vào những người đương lãnh đạo để tiếp tục chính sách khủng bố.

Theo những báo cáo của Tổ chức Điều tra Khủng bố Pháp Luân Công, Giang Trạch Dân trực tiếp chỉ đạo những người mà y đã chọn, vào tất cả các Bộ, phòng đều có người của y trong đó. Y điều khiển họ, và họ dùng quyền hành của họ để tiếp tục lừa dối toàn quốc gia và dân chúng Trung Quốc, và để dân chúng lầm lẫn rằng chính sách khủng bố này được thực hiện là vì Trung Quốc, trong thực tế, nó được phát động chỉ vì cá nhân Giang Trạch Dân. Những trường hợp của các đệ tử bị tra tấn đến chết vẫn còn nổi lên khắp nơi. Tổ chức Điều tra Khủng bố Pháp Luân Công đã ghi danh tất cả những ai đã nghe theo Giang Trạch Dân, tiếp tục khủng bố Pháp Luân Công, sẽ chịu trách nhiệm cho những hành động của họ về tra tấn giết hại các đệ tử Pháp Luân Công. Tổ chức Điều tra Khủng bố Pháp Luân Công vẫn đang sưu tập các dữ kiện từ các nhân viên điều tra tại Trung Quốc và những nguồn tin chính xác tại tất cả các cấp chính quyền tại Trung Quốc.

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2004/10/5/85854.html;

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2004/10/24/53779.html.

Dịch ngày 27-10-2004, đăng ngày 2-11-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share