12-11-2004

VANCOUVER — Chánh phủ Gia nã Đại đang bị thúc bách đưa ra tòa các lãnh đạo Trung Quốc về tội đàn áp những người tập luyện Pháp Luân Công.

Luật sư David Matas nói Attorney General Irwin Cotler có thể phát lệnh tiến hành dưới Án luật Tội phạm chống nhân loại và chiến tranh của Gia Nã Đại.

Matas lên tiếng tại Vancouver nhân danh khách hàng của ông, Ông Kunlun Zhang, một giáo sư tại Đại học McGill tại Montreal.

Matas nói Ông Zhang đã bị tra tấn tại Trung Quốc vì đức tin của ông ta.

Luật sư nói vì Ông Zhang là một công dân Gia nã Đại trong quảng thời gian ông ta bị giam cầm và tra tấn, Gia nã Đại có quyền pháp định trên trường hợp này.

Chính quyền Trung Quốc đã cấm Pháp Luân Công là một phong trào tinh thần sử dụng thiền định và những động tác để giúp đạt được một cơ thể khỏe mạnh hơn và một trạng thái tinh thần tốt hơn.

Nguồn gốc http://www.canada.com/vancouver/theprovince/news/story.html?id=78e5aff2-d350-4da9-a0e8-c325691d3916

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2004/11/15/54561.html.

Dịch và đăng ngày 19-11-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share