Bài của Mingzheng, một học viên ở Trung quốc

[MINH HUỆ 18-10-2009] Tôi đắc Pháp năm 1997. Hồi ấy một trong những đồng nghiệp của tôi học Pháp ở trong cơ quan. Cô ấy cho tôi mượn cuốn Chuyển Pháp Luân. Sau khi đọc xong, tôi thấy đây là một cuốn sách dạy cách để làm một người tốt. Những điều mà tôi ấn tượng nhất là các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Vì các lý do khác nhau, tôi đã không tiếp tục học Pháp. Tuy nhiên, bất cứ khi nào gặp vấn đề, tôi cầm cuốn sách lên và chọn đọc vài điều trong đó để giúp tôi thoát khỏi sự lo lắng của mình. Trong thâm tâm tôi đã không xem mình như một đệ tử.

Với sự giúp đỡ của các bạn đồng tu, tôi và vợ tôi bắt đầu tập công và học Pháp cùng nhau năm 2006. Tuy nhiên, chúng tôi lúc học lúc không. Mặc dù chúng tôi coi bản thân mình như những đệ tử, chúng tôi chỉ cư xử giống như học sinh thụ động làm theo lời dạy của Sư Phụ, hơn là từ chính bản thân chúng tôi. Chúng tôi đã không nghiêm khắc với bản thân. Chúng tôi chỉ đọc Chuyển Pháp Luân và không đọc các bài giảng khác.

Công việc của tôi nhàn hơn một chút trong năm 2008. Các học viên mời chúng tôi tham gia nhóm học Pháp. Vì thế chúng tôi tới nhóm học Pháp đầu tiên. Bầu không khí và trường năng lượng ở đó ngay lập tức thu hút tôi . Nó rất tốt. Tôi cảm thấy bình tĩnh và thoải mái. Tôi nhớ rằng chúng tôi đã học bài giảng mới của Sư Phụ Cũng một gậy cảnh tỉnh“.

“Có vị nói: “Tôi chỉ [cần] đọc «Chuyển Pháp Luân», không đọc kinh văn mới.” Các vị có còn là đệ tử của tôi nữa không?”.

“Tôi có thể nói với chư vị rằng sự khác biệt chỉ là một niệm; sự khác biệt giữa nhân loại và thần chính là cái niệm đó. Nếu chư vị có thể buông bỏ nó đi thì chư vị là người tu luyện; nếu chư vị buông bỏ được thì chư vị là con người.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội ở Houston”) (Bản dịch chưa chính thức).

Chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi đã không thực sự tu luyện chính mình. Một mặt chúng tôi giữ chặt những thứ người thường, trong khi mặt khác chúng tôi cũng ôm giữ những điều thần thánh. Mục đích chúng tôi học Pháp là được thanh lọc. Nghe chia sẻ của đệ tử, tôi và vợ tôi nhận ra rằng chúng tôi đã cách xa với toàn bộ chỉnh thể của các đệ tử. Chúng tôi cảm thấy lo lắng và thức tỉnh rằng chúng tôi cần phải tu luyện tinh tấn để theo kịp.

Nhìn lại, chúng tôi cảm thấy rằng chúng tôi thực sự đã có một thay đổi lớn kể từ khi chúng tôi bắt đầu tham gia vào nhóm học Pháp một năm về trước. Chúng tôi đã đọc tất cả các bài giảng mới của Sư Phụ ít nhất bốn lần và chúng tôi bắt đầu học thuộc Chuyển Pháp Luân. Chúng tôi có một sự hiểu biết về Pháp tốt hơn và sâu hơn. Mặc dù chúng tôi đã đọc Chuyển Pháp Luân hơn mười lần trước đó, chúng tôi đã hiểu Pháp trên bề mặt và nghĩ đó là Pháp. Tuy nhiên bây giờ, mỗi khi chúng tôi đọc hay học thuộc Chuyển Pháp Luân, chúng tôi cảm thấy rằng Pháp là rất uyên thâm và hàm nghĩa là rất rộng lớn. Chúng tôi luôn cảm nhận rằng chúng tôi phải học Pháp nhiều hơn. Trước đó, chúng tôi vẫn dùng thuốc trong khi chúng tôi đang luyện công. Bởi vì tôi là một bác sỹ, theo quan điểm y tế, làm thế nào để bạn đối phó với bệnh tiểu đường của bạn nếu bạn không dùng thuốc? Vợ tôi bị huyết áp cao. Tuy nhiên trong những năm qua, chúng tôi đã không dùng một viên thuốc nào, nhưng sức khỏe của chúng tôi chưa bao giờ tốt hơn. Thỉnh thoảng chúng tôi có những triệu chứng của “bệnh”, nhưng chúng tôi biết đây là một khảo nghiệm. Chúng tôi có thể nhanh chóng vượt qua khảo nghiệm mà không sợ hãi.

Trước đây cuộc sống của chúng tôi là vô nghĩa. Đôi khi chúng tôi chơi bài và đôi khi chúng tôi xem những người khác chơi cờ, nhưng chúng tôi thấy rất chán. Tuy nhiên, giờ chúng tôi làm ba việc hàng ngày. Chúng tôi học Pháp, luyện công và phát chính niệm. Chúng tôi làm tài liệu về sự thật của Pháp Luân Công và cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chúng tôi phân phát chúng và giải thích sự thật với mọi người để cứu độ họ. Chúng tôi cảm thấy chúng tôi không có đủ thời gian. Mỗi ngày chúng tôi phải làm rất nhiều việc. Ngoại trừ ngủ và ăn, chúng tôi thậm chí không có thời gian để ăn hoa quả trên bàn của mình. Chúng tôi đã lãng phí rất nhiều thời gian trước đó và cứu được quá ít người. Vẫn còn rất nhiều người đợi chúng tôi cứu họ. Chúng tôi mong muốn mỗi chúng tôi có hai thân thể để có thể làm nhiều gấp hai lần.

Chúng tôi biết chúng tôi vẫn không đáp ứng được những yêu cầu của Sư Phụ, mặc dù chúng tôi có tiến bộ. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm tốt ba việc và xứng đáng với từ bi cứu độ của Sư Phụ.

Xin vui lòng chỉ ra những chỗ không phù hợp.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/18/210616.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2009/10/27/111879.html
Đăng ngày 30-10-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share