Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-9-2018] Theo thông tin thu thập được từ Minh Huệ Net, có ít nhất 24 học viên Pháp Luân Công ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, bị kết án tù từ năm 2017.

Thêm vào đó, các bản tuyên án kéo dài từ 1.5 năm đến 8 năm, trung bình là 3.3 năm. Có 9 học viên bị phạt tổng cộng 48.000 Nhân dân tệ.

Cùng với những học viên bị kết án, có nhiều học viên khác ở trong khu vực cũng bị bắt và bị bức hại ở những mức độ khác nhau.

Các học viên: Vương Quý Hà, Đồng Cúc Lan, Lưu Thục Hoa, Quách Kim Đan, Hạ Hoán Trân, Ngô Bích Lâm, cũng bị truy tố và chuẩn bị đưa ra xét xử chỉ bởi đức tin của mình vào Pháp Luân Công.

Các học viên sau đây đã có lệnh bắt giữ và bị truy tố chính thức: Vương Lập Tân, Trần Thiện Cúc, Hoàng Hồng Vận, Hầu Ái Lạp, Hầu Mễ Lạp, Nhiêu Hiểu Bình, Hồng Duy Sinh, Hoàng Ngọc Phượng, Vương Quyền và tên của 8 học viên khác vẫn đang được điều tra.

Các học viên Phùng Uẩn Thanh, Thái Mãn Ý, Nguỵ Hữu Tú, Mai Thụ Thanh và chồng bà là Bào Dụ Nông hiện vẫn đang bị tạm giam mà không có lệnh bắt giữ chính thức.

Thông tin chi tiết 24 học viên bị kết án

1. Bà Chúc Á, 54 tuổi là một người tàn tật, bị bắt ngày 25 tháng 4 năm 2017, họ đưa bà ra xét xử vào ngày 15 tháng 6 năm 2018. Toà án Quận Hoàng Bi kết án bà Chúc 8 năm tù và phạt 20.000 Nhân dân tệ vào ngày 17 tháng 7 năm 2018.

2. Bà Vương Tề Hoa, 66 tuổi, bị bắt ngày 13 tháng 7 năm 2017. Họ giam giữ bà tại Trại tẩy não Ngọc Duẩn Sơn trong vài ngày rồi chuyển bà tới trại tạm giam Nữ Vũ Hán Số 1, Toà án Quận Tân Châu kết án bà Vương 8 năm tù vào ngày 2 tháng 5 năm 2018.

3. Ông Chu Tích Khôn, bị Toà án Quận Hồng Sơn kết án 3 năm tù vào ngày 31 tháng 10 năm 2017 và bị phạt 5.000 Nhân dân tệ. Họ đưa ông tới Nhà tù Phạm Gia Thai để thi hành án.

4-6. Bà Sử Ánh Hà, ông Vương Kế Quân và ông Chung Thường Khuê, bị bắt ngày 19 tháng 7 năm 2016. Họ đưa ba học viên ra Toà án Quận Hồng Sơn vào ngày 13 tháng 12 năm 2017. Bà Sử và ông Vương bị kết án 5 năm tù và ông Chung là bốn năm tù.

7-10. Bà Trần Hoan, bà Vương Y Nỉ, bà Chu Hồng Diễm, bà Hoàng Hải Anh bị bắt vào tháng 11 năm 2016. Họ đưa các học viên ra Toà án Quận Hồng Sơn vào ngày 22 tháng 8 năm 2017. Sau đó, bà Trần bị kết án 5 năm tù, bà Chu và bà Hoàng lần lượt bị kết án ba năm rưỡi tù, và bà Vương là hai năm tù.

11-15. Năm học viên, trong đó có ông Phó Quốc Khải, bà Hạ Ngọc Lan, bà Tập Quốc Tú và ông Trần Diễm Minh, ông Hoàng Lập Vũ, bị bắt ngày 12 tháng 7 năm 2016. Ngày 21 tháng 11 năm 2017, Toà án Quận Hoa Đông đã đưa các học viên ra xét xử. Thẩm phán đã kết án tù các học viên vào tháng 3 năm 2018. Ông Phó bị kết án bốn năm tù, bà Hạ là hai năm mười tháng, ông Trần là hai năm sáu tháng, ông Hoàng là hai năm hai tháng và bà Tập là hai năm.

16. Cô Lý Đạt, 24 tuổi, là sinh viên tốt nghiệp khoa y học cổ truyền Trung Quốc thuộc Đại học Hồ Bắc, bị kết án ba năm rưỡi tù và Toà án Quận Hồng Sơn đã phạt cô 6.000 Nhân dân tệ vào tháng 11 năm 2017.

17.Bà Thái Như Phân bị bắt vào ngày 20 tháng 2 năm 2017. Toà án Quận Hồng Sơn đưa bà Thái ra xét xử vào ngày 1 tháng 11 năm 2017. Họ kết án bà 3 năm tù vào giữa tháng 11 và phạt bà 3.000 Nhân dân tệ. Hiện bà đang bị giam tại Nhà tù Nữ Vũ Hán.

18. Bà Chu Cát Mạn bị bắt ngày 7 tháng 4 năm 2017, trong lúc đang phát tài liệu về Pháp Luân Công ở một khu dân cư. Ngày 3 tháng 4 năm 2018, Toà án Quận Vũ Xương đã tuyên án bà Chu 3 năm tù và phạt 3.000 tệ.

19. Ông Đái Thuận Hỷ bị bắt vào tháng 5 năm 2017 sau khi họ trông thấy ông Đái treo biểu ngữ Pháp Luân Công qua camera giám sát. Toà án Quận Vũ Xương kết án ông Đái 2 năm tù, phạt 2.000 tệ vào trung tuần tháng 5 năm 2018. Họ đưa ông tới Nhà tù Sa Dương tỉnh Hồ Bắc giữa tháng 6.

20-21. Bà Hồng Quế Mai và chồng là ông Đậu Yển Sinh, bị bắt ngày 20 tháng 7 năm 2017. Họ bị kết án hai năm tù vào tháng 8 năm 2018.

22. Bà Lý Mộng Hương bị bắt ngày 7 tháng 3 năm 2017, chỉ bởi bà treo biểu ngữ về Pháp Luân Công. Ngày 30 tháng 3 năm 2018, Toà án Quận Tân Châu đã kết án bà 2 năm tù và phạt 4.000 tệ. Toà án Tối cao Thành phố Vũ Hán cũng bác đơn kháng cáo của bà.

23. Bà Trương Hiền Lan bị bắt ngày 1 tháng 8 năm 2017, chỉ bởi nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công ở trên phố. Họ giam bà ở trại tạm giam Số 1 Vũ Hán từ lúc bà bị bắt. Toà án Quận Tân Châu đưa bà ra xét xử ngày 20 tháng 6 năm 2018. Họ kết án bà một năm rưỡi tù và phạt 2.000 tệ. Họ đưa bà đến Nhà tù Nữ Vũ Hán.

24. Bà Quách Thục Quân, 75 tuổi, bị bắt ngày 2 tháng 11 năm 2016, chỉ bởi bà nói với người dân về Pháp Luân Công. Toà án Quận Đông Tây Hồ đưa bà ra xét xử vào ngày 3 tháng 4 năm 2018, phạt bà 3.000 tệ vào ngày hôm sau.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/3/373286.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/9/6/171789.html

Đăng ngày 15-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share