Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 7-6-2018] Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) đã diễn ra tại thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông trong hai ngày mùng 9 và 10 tháng 6 năm 2018. Đây là hội nghị thượng đỉnh SCO lần thứ tư trong lịch sử 18 năm tổ chức này hoạt động ở Trung Quốc, và là lần đầu tiên được tổ chức bên ngoài Thượng Hải (2001 và 2006) và Bắc Kinh (2012).

Trước hội nghị, chính quyền Thanh Đảo và các thành phố lân cận đã phát động những cuộc bắt giữ trên diện rộng các học viên Pháp Luân Công địa phương. Pháp Luân Công là một môn tu luyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ tháng 7 năm 1999.

Tôn Khởi Sanh, Bí thư của Uỷ ban Chính trị và Pháp luật (PLAC) thành phố Duy Phường, đã lăng mạ Pháp Luân Công trên sóng truyền hình. PLAC là một tổ chức ngoài vòng pháp luật có nhiệm vụ tiêu diệt Pháp Luân Công và được trao quyền lực vượt trên hệ thống tòa án và thực thi pháp luật.

Theo lệnh của Tôn, công an Duy Phường đã bắt giữ nhiều học viên địa phương trong nỗ lực ngăn họ đến Thanh Đảo để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Tổng cộng 163 học viên đã bị bắt giữ từ tháng 4 đến tháng 6. Trong số họ, Vinh Xuân Thành đã bị bắt giữ hai lần, vào ngày 12 tháng 4 và 14 tháng 5.

Các học viên bị bắt giữ là cư dân Duy Phường và tám vùng trực thuộc nó, bao gồm các thành phố Thọ Quang, Cao Mật, Xương Ấp, Thanh Châu, Chư Thành, An Khâu, hai huyện Xương Nhạc và Lâm Cù.

Link danh sách đầy đủ các học viên bị bắt giữ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/7/368530.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/14/170764.html

Đăng ngày 22-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share