[MINH HUỆ 15-10-2009] Vào ngày 11 tháng 10 năm 2009, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Brazil đã tổ chức Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện toàn quốc lần đầu tiên tại Sao Paulo.

2009-10-14-brazilfahui1011-01--ss.jpg
Hội trường Pháp hội

2009-10-14-brazilfahui1011-02--ss.jpg
Tập công chung bên ngoài địa điểm tổ chức Pháp hội

2009-10-14-brazilfahui1011-03--ss.jpg
Giới thiệu Pháp Luân Công cho khách qua đường

Các học viên đã tổ chức một buổi tập công chung, đọc sách Pháp Luân Đại Pháp và đồng phát chính niệm trước và sau Pháp hội. Họ cũng giới thiệu Pháp Luân Công cho khách qua đường. Một số học viên đã chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của họ trên bục và khuyến khích các học viên khác cùng nhau thăng tiến.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/15/210434.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2009/10/16/111654.html
Đăng ngày 17-10-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share