[Minh Huệ] Vào ngày 15 tháng 9 năm 2004, được phát biểu tại nhà Quốc hội rằng Mrs. Anne Campbell, nghị viên Quốc hội, yêu cầu Mr. Bill Rammell, Bộ trưởng bộ Ngoại giao, về mức độ đánh giá nào theo ông nghĩ về chính sách khủng bố Pháp Luân Công tại Trung quốc và biện pháp nào chính phủ Anh quốc nên áp dụng để mọi người quan tâm đến chính sách khủng bố này.

Trong lời trả lời của ông ta, Mr. Rammell nói rằng chính phủ Anh quốc đã quan tâm rất nhiều về những vi phạm nhân quyền đối với các đệ tử Pháp Luân Công và đã đưa ra lời phản đối với chính phủ Trung quốc. Ông ta nói thêm rằng một danh sách của những trường hợp cá nhân của các tù nhân Pháp Luân Công cũng đã được trao cho họ.

Bản tiếng Anh: http://clearharmony.net/articles/200410/22272.html, http://en.minghui.org/html/articles/2004/10/6/53199.html.

Dịch ngày 8-10-2004, đăng ngày 10-10-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share