HOA THỊNH ĐỐN (AFP)

Hạ nghị viện Hoa kỳ đã đồng lòng chấp thuận một nghị quyết khuyến khích chính phủ Trung quốc chấm dứt ngay lập tức những hành động thù ghét với nhóm thiền tập Pháp Luân Công tại Trung quốc và Hoa kỳ.

Nghị quyết này khuyến khích Bắc kinh “chấm dứt ngay lập tức sự can nhiễu vào quyền tự do tín ngưỡng và chính trị tại Hoa kỳ, như là tự do tu luyện Pháp Luân Công”.

Nghị quyết này cũng muốn chính phủ Hoa kỳ “chấm dứt việc sử dụng các nhân viên sứ quán Trung quốc tại Hoa kỳ để tuyên truyền, mạ lỵ Pháp Luân Công, ” và phải “phóng thích tất cả các tù nhân lương tâm, bao gồm cả các đệ tử Pháp Luân Công”, đang bị giam giữ tại Trung quốc.

Trung quốc cần phải “lập tức chấm dứt những hành hung, giam giữ, đàn áp và giam tù những cá nhân mà họ chỉ thực thi những quyền tự do căn bản về tín ngưỡng, bao gồm việc tu luyện Pháp Luân Công, tự do ngôn luận, tự do hội họp, như đã được phát biểu trong Hiến Pháp của Cộng hoà Nhân dân Trung quốc, ” cũng theo nghị quyết đó.

Nghị quyết đó cũng yêu cầu Bắc kinh “bày tỏ thiện chí tôn trọng tiêu chuẩn quốc tế về tự do tín ngưỡng, ngôn luận, và hội họp bằng cách chấm dứt những hạn chế của các quyền tự do đó” tại Trung quốc.

Hạ Nghị viện cũng muốn Tổng thống George W. Bush ra một tuyên bố như một “chính thức phản đối” cho Bộ ngoại giao Trung quốc “để trả lời cho những vi phạm nhân quyền liên tiếp bởi chính phủ Trung quốc đối với vấn đề nhân quyền căn bản” tại Trung quốc

Và Hạ nghị viện cũng muốn Bộ trưởng Tư pháp Hoa kỳ, John Ashcroft , “điều tra những báo cáo mà các nhân viên Lãnh sự quán Trung quốc tại Hoa kỳ đã vi phạm khi cố tình hành hung, đe doạ hay cưỡng chế các đệ tử Pháp Luân Công hay các cấp chính quyền địa phương tại Hoa kỳ”.

[…]

 

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/10/6/53203.html.

Dịch ngày 8-10-2004, đăng ngày 10-10-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share