Ngày 4 tháng 10 năm 2004

Tham chiếu: Hạ Nghị Viện Hoa kỳ Nhất trí Thông qua Nghị quyết: Khuyến khích chính phủ Trung quốc ngưng ngay tức khắc chính sách khủng bố Pháp Luân Công tại Hoa kỳ và tại Trung quốc

Tôi muốn tán dương tinh thần của các đồng nghiệp của tôi, một nữ dân biểu từ California (Ms. Woolsey) và một nữ dân biều khác cũng từ California (Ms. Lee), về sự nhiệt tâm và ủng hộ của họ cho Nghị quyết này. Tôi cũng muốn cám ơn một dân biểu từ Illinois (Chairman Hyde), cũng như một dân biểu khác từ California (Mr. Lantos), những bạn dân biểu khác, và sự lãnh đạo trong Hạ Viện để đưa Nghị quyết này ra bàn thảo hôm nay.

Tôi đứng trước Hạ viện hôm nay để kêu gọi tất cả chứng kiến sự tàn nhẫn của chế độ độc tài đang bức hại một nhóm tu luyện thiền tập, Pháp Luân Công, đang bị một chính phủ độc tài, tàn bạo, trên thế giới ngày này, chính phủ Cộng sản Trung quốc.

Vào ngày 22 tháng 7 năm 1999, một ngày mà trong niên giám của những vi phạm nhân quyền sẽ được đánh dấu như là một vết nhơ, chính quyền Bắc kinh công khai cấm đoán Pháp Luân Công, gán cho cái nhãn hiệu là “tà giáo”. Sự việc này tiếp theo bằng những bắt bớ tập thể, tra tấn, giết hại của những đệ tử Pháp Luân Công trong các trại giam của chính phủ, mà vẫn tiếp tục gia tăng cho đến hôm nay.

Các đệ tử Pháp Luân Công này vẫn còn đang bị giam giữ tại các trại giam ở Trung quốc, bao gồm một công dân Hoa kỳ, Tiến sĩ Charles Lê. Các Nghị viên Quốc hội đã nhiều lần kêu gọi phóng thích ông ta tức khắc, và chúng ta tiếp tục kêu gọi hôm nay.

Tại phòng hội này, chúng ta đã nhiều lần lên án chính phủ Trung quốc về những vi phạm nhân quyền của họ, và những vi phạm về tự do tín ngưỡng và lương tâm đối với các đệ tử Pháp Luân Công. Chúng ta cũng đã nhiều lần kêu gọi và được sự ủng hộ nồng nhiệt những nghị quyết của Hạ và Thượng nghị viện mà tôi đã giới thiệu với các đồng nghiệp của tôi, một nữ dân biểu từ California (Ms. Woolsey), và nhiều đồng nghiệp khác.

Tuy nhiên, Nghị quyết 304 thì khác hơn. Nghị quyết này đang được bàn thảo hôm nay bao gồm một việc rất rõ ràng. Với hơn 70 đơn vị ủng hộ, nghị quyết này tập trung vào những báo cáo và điều tra với sự sử dụng doạ nạt, áp bức và đe doạ, thường là có dính líu tới bạo động, ngay trên lãnh thổ, hay đất nước của chúng ta, tại nội điạ Hoa kỳ.

Các đệ tử Pháp Luân Công, theo đúng nhân dáng ôn hoà, bất bạo động, thực thi quyền công dân về tự do ngôn luận và hội họp, đã bị doạ nạt từ California đến Nữu ước bởi các nhân viên của chế độ Trung quốc. Họ đã, như đã được diễn tả trong nghị quyết này, bị hành hung, bạo hành, trên đường phố San Francisco, bị hành hung trên đường phố Chicago, trước mặt Lãnh sự quán Trung quốc, và bị tấn công trên đường phố Nữu ước bởi các cá nhân được báo cáo là có liên hệ trực tiếp với chế độ Trung quốc.

Hãy để cho những người lắng nghe những báo cáo này và bàn thảo, bao gồm những đại diện các chính phủ ngoại quốc có chính sách đàn áp tự do ngôn luận tại quốc gia này, xin nhớ một điều : Đây là Hợp chủng quốc Hoa kỳ, nền tảng của tự do và dân chủ. Chúng ta sẽ không ngồi yên nhìn các người cưỡng chế quyền tự do của nhân dân Hoa kỳ, những người tu luyện Pháp Luân Công. Bất cứ sự can nhiễu nào vào tự do ngôn luận trên lãnh thổ này sẽ bị trừng trị thích đáng, và trục xuất những ai vi phạm.

Trên mảnh đất tự do này, mọi người đều bình đẳng và tự do. Trên mảnh đất anh hùng này, hàng trăm hoa đua nở, bao gồm cả nhóm thiền tập Pháp Luân Công.

Tôi kêu gọi các đồng nghiệp của tôi gởi đến chế độ Trung quốc một lời nói rõ ràng và lập tức chấm dứt vô điều kiện sự đối xử vô nhân đạo đối với nhóm thiền tập Pháp Luân Công, cả hai: bên trong Trung quốc và ngay tại đây, trên đất nước Hoa kỳ.

Tôi xin mọi người một chữ “đồng ý” với Nghị quyết 304 này.

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2004/10/6/85939.html;

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2004/10/6/53217.html.

Dịch và đăng ngày 12-10-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share