[MINH HUỆ 19-07-2009] Trong suốt 10 năm qua, nhờ vào nỗ lực không ngừng của học viên Pháp Luân Công lý trí và hòa bình giảng thanh chân tướng, vạch trần cuộc bức hại tàn khốc nhất lịch sử loài người, ngày càng có nhiều người thiện lương được thức tỉnh bởi sự hy sinh to lớn của các học viên, và nhận thức được chân tướng tội ác đang diễn ra tại Trung Quốc chống lại Pháp Luân Công.

Vào ngày 20, tháng 7, 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bắt đầu sử dụng các nguồn lực của quốc gia để bức hại hơn 100 triệu học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc, những người với trai tim hướng thiện, chỉ đơn giản muốn cải thiện sức khỏe và tinh thần của bản thân thông qua làm người tốt chiếu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. ĐCSTQ đã thực hiện cuộc bắt bớ trên diện rộng khắp đất nước Trung Quốc. Thực hiện âm mưu “Bôi nhọ thanh danh, Vắt kiệt tài chính, Tiêu diệt thể chất của học viên Pháp Luân Công”, dưới sự chỉ đạo của chủ tịch Giang Trạch Dân hòng thực hiện khẩu hiệu “nhổ tận rễ Pháp Luân Công trong vòng 3 tháng”.

Trong suốt hơn 10 năm qua, nhờ vào trí huệ và sự thanh tĩnh, các học viên Pháp Luân Công đã kiên định chính tín và bất động khước từ sự khủng bố bởi những khốc hình bức hại thể xác và tinh thần. ĐCSTQ vẫn tiếp tục leo thang cuộc bức hại Pháp Luân Công. Chúng tiến hành những thủ đoạn như: “Đánh chết học viên Pháp Luân Công là không có tội” Một chính sách khác nữa là: “không cần thực hiện điều tra cái chết của các học viên Pháp Luân Công, hỏa thiêu thi thể ngay lập tức.” Cuộc khủng bố tà ác đến cực điểm.

Trong suốt 10 năm qua, các học viên ở Trung Quốc đã cống hiến những hy sinh cá nhân to lớn không thể kể xiết trong nổ lực vượt qua sự phong tỏa thông tin của chính quyền, và cung cấp đều đặn những báo cáo về tội ác vô nhân tính của ĐCSTQ cho mạng lưới website Minh Huệ. Mạng lưới website thu thập được một số lượng đáng kể những báo cáo trực tiếp về những trường hợp bức hại trong suốt hơn 10 năm qua. Quy mô của cuộc bức hại rất kinh tâm động phách. Mạng lưới dữ liệu Minh Huệ đã bắt đầu thực hiện những nghiệp vụ trên quy mô lớn để tổ chức, sắp xếp và phân tích các báo cáo về các trường hợp nạn nhân của cuộc bức hại.

Bài viết này, trình bày một số phân tích trên các trường hợp bức hại được báo cáo mà mạng lưới website Minh Huệ đã nhận được kể từ ngày 1, tháng 6, 2002 cho đến ngày 15, tháng 7, 2009. Dưới những con số, người đọc có thể thấy được cuộc khủng bố Pháp Luân Công đã được mô phỏng, thực hiện, và cưỡng chế bởi chính quyền Cộng sản Trung Quốc là thực sự chưa từng thấy về quy mô số lượng các vùng diễn ra bức hại, số lượng người trở thành nạn nhân, và sự tà ác tàn khốc cực điểm của nó.

Hàng chục ngàn trường hợp bức hại được báo cáo diễn ra tại hơn 31 tỉnh thành và vùng Tự trị của Trung Quốc.

Tổng số lượng trường hợp bị bức hại được báo cáo đã được trung tâm dữ liệu của mạng lưới Minh Huệ thu thập là: 48.085 người (Từ ngày 1, tháng 6, 2002 đến ngày 15, tháng 7, 2009)

2009-7-18-persecutiongraphs-01--ss.jpg
Biểu đồ miêu tả tổng số lượng trường hợp bức hại được báo cáo tăng lên qua các năm.

2009-7-18-persecutiongraphs-02--ss.jpg
Biễu đồ miêu tả số lượng trường hợp bị bức hại được báo cáo trong mỗi năm.

Từ biểu đồ miêu tả số lượng trường hợp bị bức hại được báo cáo trong mỗi năm, đọc giả có thể thấy, nhờ vào sự nỗ lực, hòa bình, trí huệ, và kiên định không ngừng mà các học viên Pháp Luân Công đã thực hiện để kháng nghị cuộc khủng bố, lực lượng chính niệm lớn mạnh không ngừng, và thế lực tà ác không ngừng bị thanh trừ. Mặc dù nó vẫn tiếp tục bức hại các học viên, những nó không còn khí lửa tà ác như những năm trước nữa.

2009-7-18-persecutiongraphs-03--ss.jpg

Bảng sau đây mô tả số lượng các trường hợp bị bức hại được báo cáo tại các tỉnh của Trung Quốc:

Tên tỉnhTổng số lượng trường hợp bị bức hại được báo cáo
An Huy470
Bắc Kinh1246
Trùng Khánh1457
Phúc Kiến190
Cam Túc1012
Quảng Đông2087
Quảng Tây262
Quý Châu581
Hải Nam51
Hà Bắc5892
Hắc Long Giang4952
Hà Nam1446
Hồ Bắc1882
Hồ Nam1682
Nội Mông Cổ825
Giang Tô622
Giang Tây406
Cát Lâm3801
Liêu Ninh5533
Ninh Hạ108
Thanh Hải126
Thiểm Tây398
Sơn Đông6043
Thượng Hải523
Sơn Tây365
Tứ Xuyên2677
Thiên Tân689
Tây Tạng3
Tân Cương268
Vân Nam382
Chiết Giang241
Một số tỉnh khác168

3,294 cái chết của học viên Pháp Luân Công được xác nhận, là kết quả trực tiếp của cuộc khủng bố.

Tính đến thời điểm ngày 15, tháng 7, 2009, tổng số 3.294 trường hợp học viên Pháp Luân Công bị bức hại tử vong, là nạn nhân trực tiếp của cuộc khủng bố. Những trường hợp tử vong trải rộng khắp 31 tỉnh thành và vùng tự trị ở Trung Quốc. Trong số đó, 53,46% tương đương với 1.716 trường hợp tử vong là học viên nữ, và 43,05% tương đương với 1.418 trường hợp tử vong là học viên nam. Và 115 trường hợp tương đương với 3,49% chưa xác định rõ giới tính. Trung bình mỗi tháng có 27 học viên Pháp Luân Công bị bức hại tử vong.

2009-7-18-persecutiongraphs-04--ss.jpg

Số lượng lớn các trường hợp tử vong là nạn nhân của sự thu hoạch nội tạng từ các học viên vẫn còn sống.

Hai luật sư xuất sắc người Canada, David Matas và David Kilgour, trong một báo cáo điều tra độc lập của họ có tựa đề “Thu hoạch Máu”- Một Báo cáo đã được xem xét bao gồm các lập luận về sự mổ cắp nội tạng của học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, đã chỉ ra rằng, theo các báo cáo chính thức của chính quyền Trung Quốc, sau khi cuộc khủng bố Pháp Luân Công bắt đầu, số lượng nội tạng cấy ghép ở Trung Quốc diễn ra trong 5 năm qua từ năm 2000 đến năm 2005 đạt đến 60.000 ca. Điều này phản ảnh sự tăng nhanh về số lượng nội tạng cấy ghép so với những năm trước. 41.500 trường hợp trong số đó, chính quyền Cộng sản Trung Quốc không thể giải thích rõ ràng nguồn gốc của các bộ phận nội tạng đó.

Ở Trung Quốc, có một thị trường ngầm thu hoạch nội tạng để cấy ghép. Con số thực của số lượng nội tạng cấy ghép diễn ra ở Trung Quốc nhiều gấp bội lần so với con số điều tra được. Ví dụ, nếu con số chính thức của số lượng nội tạng cẫy ghép là 30.000 mỗi năm, thì con số thực có khả năng dễ dàng đạt đến 110.000 mỗi năm, gấp 3,67 lần con số chính thức. Con số thực tế là rất khó nắm bắt. Theo một ước lượng tỷ mỉ nhất, trong hơn 10 năm qua, số lượng học viên Pháp Luân Công bị giết để thu hoạch nội tạng lên đến 15.000 người. Con số thực tế có thể đạt đến hơn 100.000 người.

Số lượng lớn các trường hợp bị khủng bố

Theo một phân tích chưa hoàn chỉnh của các dữ liệu hiện có trên mạng lưới Minh Huệ, gần 10.000 học viên Pháp Luân Công đã bị giam cầm bất hợp pháp vào các nhà tù, và hơn 100.000 người bị chuyển đến các trại lao động cưỡng bức. Hàng ngàn học viên bị khóa trong các bệnh viện tâm thần nơi họ bị cưỡng chế tiêm những loại biệt dược không rõ tên gây phá hoại hệ thống thần kinh của họ. Hàng chục ngàn người bị bắt một cách đơn giản và tống vào các trung tâm tẩy não, nơi họ phải chịu đựng sự thống khổ về tinh thần. Và thậm chí rất nhiều học viên hơn nữa bị hành hung, bị khốc hình tra tấn, và bị các nhân viên của chính phủ tống tiền.

Mạng lưới dữ liệu Minh Huệ đã thực hiện một phân tích dựa trên các trường hợp được báo cáo và cung cấp một phân tích về các hình thức khác nhau của sự khủng bố sử dụng để bức hại các học viên Pháp Luân Công cũng như số lượng nạn nhân trên mỗi loại hình.

Bản phân tích chỉ ra một số lượng kinh ngạc các trường hợp mà học viên Pháp Luân Công bị ngược đãi về thể xác. Các trường hợp theo những hình thức tra tấn cụ thể bao gồm như sau:

Bị đánh đập: 12,553 trường hợp

Bị hình phạt thể xác: 5,766 trường hợp

Bị còng tay suốt thời gian dài: 4,976 trường hợp

Bị sốc điện bằng dùi cui điện: 4,300 trường hợp

Bị cưỡng chế ăn: 3,123 trường hợp

Bị khóa trong cũi: 3,040 trường hợp

Treo ngược lên lỏng đất và còng tay suốt thời gian dài: 2,123 trường hợp

Bắt đứng ngòai trời giữa mùa đông khắc nghiệt: 1,757 trường hợp

Cưỡng chế ngồi trên vật nhỏ suốt thời gian dài: 1,614 trường hợp

Trói người bằng dây thừng suốt thời gian dài: 1,311 trường hợp

Tiêm các loại thuốc không rõ tên: 999 trường hợp

Đốt bằng lửa hoặc gây bỏng bằng nước sôi: 790 trường hợp

Làm đau buốt tay nạn nhân bằng đâm tuavit hoặc các vật nhọn: 414 trường hợp

Bức hại tình dục: 300 trường hợp

Uốn cong các bộ phận thân thể, gấp khúc và đè chân, tay nạn nhân xuống mặt đất bằng các vật nặng : 235 trường hợp

Bị thường xuyên làm ngạt thở: 180 trường hợp

Bị cắn bởi rệp độc, muỗi độc, và chó cảnh sát: 89 trường hợp

Các khốc hình bức hại khác: 2473 trường hợp

Các trường hợp trong đó học viên bị tra tấn tin thần bao gồm như sau:

Tra tấn tinh thần (cưỡng bức nguyền rủa Sư Phụ Lý và Pháp Luân Công, cưỡng chế bôi nhọ thanh danh của Sư Phụ Lý, vân vân): 9,216 trường hợp

Tra tấn tinh thần trong các trung tâm tẩy não (cưỡng chế đọc, xem, và nghe các tài liệu, băng hình, bôi nhọ Pháp Luân Công và Sư Phụ Lý; bị theo dõi bởi những người đi theo sát học viên 24/24 h mỗi ngày; hoặc quấy rối không cho ngủ suốt thời gian dài): 8,194 trường hợp.

Tra tấn trong các bệnh viện tâm thần(Bị tiêm bằng các biệt dược hóa học, cưỡng chế uống các loại thuốc không rõ tên, cưỡng chế sống chung với các bệnh nhân tâm thần): 432 trường hợp

Dữ liệu về các trường hợp học viên bị xâm hại nhân quyền bao gồm như sau:

Bắt cóc không cần có các quy trình pháp lý cho phép: 56,274 trường hợp

Bị gọi, mời, bị trói và tống giam không cần thủ tục pháp lý cho phép: 25,979 trường hợp

Bị lục soát nhà cữa: 8,420 trường hợp

Bị tước quyền cơ bản của một công dân: 7,895 trường hợp

Bị quấy rối và đe dọa bằng lời: 5,298 trường hợp

Bị canh chừng và theo dõi: 2,884 trường hợp

Bị tước quyền lợi và làm nhục: 2,490 trường hợp

Bị thôi việc và bị duổi khỏi trường: 1,474 trường hợp

Những trường hợp vi phạm nhân quyền khác: 2,232 trường hợp

Những trường hợp học viên bị bức hại về tài chính bao gồm như sau:’

Bị vắt kiệt tài chính: 6,458 trường hợp (trong đó bao gồm 1,279 trường hợp họ bị tống tiền, 169 trường hợp bị cắt thu nhập, và 38 trường hợp công việc làm ăn bị gây khó khăn về tài chính)

Trường hợp tài sản bị tịch thu và sung công: 4,577 trường hợp.

Bị phạt bất hợp pháp (Bao gồm các học viên và công nhân của họ): 3,358 trường hợp.

Tài sản bị lấy đi: 39 trường hợp.

Những trường hợp bức hại khác bao gồm:

Khủng bố thân nhân, bạn bè, đồng nghiệp, và khách hàng của học viên Pháp Luân Công: 3,070 trường hợp.

Xúi dục, kích động và mua chuộc các phạm nhân trong tù và trại lao động để tra tấn các học viên Pháp Luân Công: 1,860 trường hợp.

Nói xấu, phỉ báng, mạ lỵ các học viên Pháp Luân Công: 916 trường hợp.

Các trường hợp bức hại khác: 2,274 trường hợp.

Các học viên Pháp Luân Công đã trải qua 10 năm hành trình nỗ lực phản kháng cuộc khủng bố. Tại cuộc bức hại tàn khốc nhất lịch sử, họ đã chứng thực sự trí huệ thanh tĩnh, chính tín kiên định, và uy đức vĩnh hằng mang đến cho con người thế giới cơ hội được biết chân tướng. Kết quả, loài người đã biệt được Pháp Luân Đại Pháp đang truyền rộng ở cõi người và cảm thụ được sự từ bi của Phật Pháp. Hơn thế, họ đã hiểu được vì sao các học viên Pháp Luân Công đã thăng hoa sự đau đớn và khổ ải, siêu việt khổ nạn để đến với ánh sáng của chân lý và Phật Pháp quang minh, thế nhân cũng đồng thời phân biệt được sự tà ác và vô nhân tính của ĐCSTQ và sự thất bại của nó.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/19/204818.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2009/8/14/110016.html
Đăng ngày: 30– 09 – 2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share